سرور اختصاصی (پیشنهاد آموزش آنلاین)

DSE


  • MODEL G8

  • CPU 12 Core

  • RAM 64GB

  • HARD 2* 1 TB SSD

  • TRAFFIC Unlimited

  • IP 1


شروع از
27,000,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید