سرور مجازی(هارد SATA )

سرور مجازی(هارد SATA )

ST-6


 • CPU 3 Core

 • RAM 4GB

 • HARD 250GB

 • TRAFFIC 500GB

 • IP 1


شروع از
2,300,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ST-07


 • CPU 4 Core

 • RAM6GB

 • HARD 500GB

 • TRAFFIC 500GB

 • IP 1


شروع از
3,500,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ST-8


 • CPU 4 Core

 • RAM 8GB

 • HARD 650GB

 • TRAFFIC 800GB

 • IP 1


شروع از
4,250,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ST-9


 • CPU 6 Core

 • RAM 8GB

 • HARD 800GB

 • TRAFFIC 1000GB

 • IP 1


شروع از
5,700,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ST-10


 • CPU 6 Core

 • RAM 16GB

 • HARD 1TB

 • TRAFFIC 1000GB

 • IP 1


شروع از
8,000,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید