سرور مجازی(هارد SSD )

سرور مجازی(هارد SSD )

SSD-04


 • CPU 2 Core

 • RAM 3GB

 • HARD 60GB

 • TRAFFIC 500GB

 • IP 1


شروع از
2,900,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SSD-05


 • CPU 3 Core

 • RAM 4GB

 • HARD 100GB

 • TRAFFIC 500GB

 • IP 1


شروع از
4,450,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SSD-06


 • CPU 4 Core

 • RAM 6GB

 • HARD 140GB

 • TRAFFIC 500GB

 • IP 1


شروع از
5,850,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SSD-07


 • CPU 4 Core

 • RAM 8GB

 • HARD 200GB

 • TRAFFIC 800GB

 • IP 1


شروع از
7,740,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SSD-08


 • CPU 4 Core

 • RAM 16GB

 • HARD 300GB

 • TRAFFIC 1000GB

 • IP 1


شروع از
11,050,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SSD-09


 • CPU 6 Core

 • RAM 24GB

 • HARD 500GB

 • TRAFFIC 1300GB

 • IP 1


شروع از
16,900,000ریال
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید