سرور اختصاصی (پیشنهاد بورس)

DS-BOURS-1


 • MODEL G8

 • CPU 16 Core

 • RAM 32GB

 • HARD 250 SSD

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
25,500,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DS-BOURS-2


 • MODEL G8

 • CPU 16 Core

 • RAM 32GB

 • HARD 128GB NVME

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
28,000,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید